google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

EMDR ~ En bro mellan då och nu.

Robin Shapiro, MSW, LiCSW, psykoterapeut, författare av tre böcker, och tillika en av mina psykoterapihandledare i USA beskriver EMDR på sitt enkla och typiskt geniala sätt:
"EMDR bygger en bro mellan de delar av din hjärna som lagrar upplevelser av  'här och nu' och 'där och då' till dess den säger 'Åh, det är över. Jag är OK.' Du fokuserar på minnena av den traumatiska händelsen, tankarna om upplevelsen, medvetenheten om dina känslor i stunden och vad du känner under ögonrörelserna, handtaps eller alternerande toner. Din hjärna hjälper dig igenom den traumatiska händelsen i det förflutna som sedan mattas av."

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är snabbt verkningsfullt för ett enstaka trauma. Behandlingen tar längre tid för trauma och försummelse i barndomen. Enligt studier har EMDR också visat sig framgångsrikt vid behandling av förbättring av arbetsprestationer, ångesttillstånd, depression, ätstörningar, fantomsmärtor och andra medicinskt relaterade trauma och många andra tillstånd.
 

Terapi för Enskilt Trauma

När en person har haft en traumatisk upplevelse som en olycka, våldtäkt, partners eller makes otrohet, hastigt insjuknande eller en nära anhörigs död kan EMDR vara en mycket effektiv behandlingsmetod.
 

Trauma och PTSD

APA, The American Psychiatric Association's (2013) definition av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) låter oss veta att PTSD kan uppstå efter en livshotande händelse som leder till intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Sådana händelser kan inkludera sexuella övergrepp, rån, misshandel, krigshändelser, bilolyckor, naturkatastrofer, tortyr, svåra upplevelser under sjuk- och intensivvård, eller en svår förlossning.

Personer med PTSD lider av mardrömmar eller visuella, kognitiva eller fysiologiska flashbacks. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesuttryck - syn, hörsel, doft - och med starka känslor som skräck eller vrede.

De vanligaste symptomen av PTSD är:

 • mardrömmar om händelsen
 • visuella, kognitiva eller fysiologiska reaktioner
 • en känsla av att det som hände 'då' de facto händer 'nu'
 • återkommande och påträngande minnesbilder
 • att undvika allt som på något sätt påminner om traumat
 • isolering från familj, vänner eller arbetskamrater
 • känslomässig låsning
 • överdriven vaksamhet
 • lättskrämd och lättirriterad
 • skuldbelägger sig själv
 • självdestruktivt beteende
 • 'fight' och 'flight' reaktioner
 • omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och sömnproblem
 • total eller begränsad minnesförlust
Om dessa symptom uppstår inom en månad efter den traumatiska händelsen kallas dem för Akut Stress, och efter en månad för PTSD.