google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

Terapi hjälper för ångest och depression, vid kris- bearbetning eller trauma, för relationsproblem och
mycket annat.


Mitt arbetssätt utgår från en stark tro på att vi alla har en förmåga att leva ett lyckligare och mera tillfredsställande liv, oavsett våra omständigheter i nuet. Livet handlar mycket om att lära oss att "hålla balansen" när tillvaron ger oss törnar som vi kanske tror att vi inte klarar av. Terapi handlar om att få hjälp att se problemen och hantera dem framgångsrikt; att lära sig att behålla balansen för det mesta och om hur vi återfår den när vi behöver; att lära oss att se i vilken riktning vi vill gå när vi stöter på problem eller haft upplevelser som fått oss att förlora färdriktning; och om att utveckla den starka självkänsla vi behöver för att navigera i livet på ett jordnära sätt.    

I mitt arbete använder jag många olika terapeutiska metoder eftersom jag inte tror att en enda metod tjänar som huvudnyckel till alla problem.  Jag utgår från en psykodynamisk relationsfokuserad grund och en helhetssyn på människan. Gestalt terapi, kognitiv terapi, emotion fokuserad terapi, life-span integration och EMDR är terapimmetoder jag är utbildad i. Dessutom lär jag mina klienter progressiv avslappning.  Även om valet av metod är beroende av din personliga historia, problemställningarnas art och svårighetsgrad och i vilket skede terapin befinner sig, så är en arbetsmetod konstant: "jag sitter inte bara och lyssnar när du pratar." Min stil är mycket interaktiv eftersom jag tror att tillfrisknande och förändring kräver mer än bara det talade ordet.

Ångest, akut stress, panik och kronisk oro -- att få hjälp att hantera tankar och känslor som leder till ångest och panik; att bli medveten om hur du kan mästra, och bli av med, vanemässig oro; att ta udden av specifika källor till ångest och oro; att lära dig slappna av emotionellt, fysikt, och tankemässigt.
Depression, sorg -- att arbeta igenom och komma över de tankar och känslor som kanske skapar skuldkänslor eller får dig att känna dig värdelös, gör att du har svårt att koncentrera dig, tar ifrån dig energin, ger dig sömnsvårigheter, får dig att tröstäta eller tappa aptiten, och kanske leder till mycket mörka tankar och uppgivenhet.
Trauma -- fysiska, verbala, sexuella and känslomässiga övergrepp i barndomen eller som vuxen; att läka de känslomässiga såren från trauma och vanvård i barndomen eller tonåren som kanske lett till att du känner att du inte riktigt "vet vem du är," att du gissar vad som är normalt beteende och att du brottas med anknytningsproblem, ätstörningar, svårigheter med intimitet, sexualitet och självbilds- eller identitetsproblem.
Missbruks- och beroendeproblem -- motivationssamtal, att kartlägga art och omfattning av missbruk, komma till insikt om vad som väger tyngst: de positiva eller negativa effekterna, och skapa förutsättningar att göra medvetna val.
Medberoende -- att sluta dansa med i "djävulsdansen" och finna en stabil plattform med medvetna handlingar som inte styrs av personen med beroendesjukdomen. 
Personlig utveckling -- att bättre förstå dig själv, hitta fokus och riktning i tillvaron, identifiera personlighetsdrag, tanke- och handlingsmönster som har skapat problem i relationer, på arbetsplatsen och för hälsan; utveckla nya sätt att se på och tolka upplevelser.
Kvinnoproblem -- livsövergångar, egenvård och omsorg, relationsfrågor, kroppsbild och ätstörningar.

 "God terapi hjälper dig att hantera de oundvikliga stormarna i livet utan att tappa fotfästet." 

Marie-Louise Dodson
Samtalsterapeut/Socionom