google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

Utbildning och Erfarenhet  USA 1999 - 2013

När äktenskap förde mig till USA 1999 var jag fast besluten att skaffa mig behörighet inom mitt yrke. År 2000 blev jag antagen till Seattle Central Community College, och 2002 hade jag avslutat min utbildning till Chemical Dependency Specialist. Genom att klara NAADAC's nationella test för alkoholterapeuter fick jag min licens samma år. Ett år senare blev jag antagen till Mastersutbildning i Klinisk Psykologi-Mental Health Counseling (MA) vid Antioch University i Seattle, och 2005 mottog jag mitt examensbevis.

Jag arbetade kontinuerligt och parallellt med studierna från år 2000 och på några få kliniker: Highline Hospital, Pierce County Alliance och Pioneer Counseling Services som Chemical Dependency Counselor och Psykoterapeut. Jag var lycklig när jag öppnade en privat praktik 2005, och nästkommande år hade jag uppfyllt alla krav för att bli licensierad att arbeta som självständig psykoterapeut i WA State (LMHC Lic#0011011). Som behörig kunde jag nu ta emot klienter från försäkringsbolag, och jag hade äran att bli erbjuden kontrakt med några av de största sjukförsäkringsbolagen i landet.

Fortbildning var ett regelbundet inslag i min vardag och jag gick också i terapihandledning för att uppdatera och förbättra mina kunskaper om psykiatriska sjukdomar och mina färdigheter som terapeut. Jag är EMDRIA certifierad som EMDR-terapeut; jag har deltagit i grundutbildning i Klinisk Hypnos hos ASCH (American Society for Clinical Hypnosis); i steg 1 och 2 av utbildning till Äktenskaps- och Familjeterapi hos John Gottman Institute, och grundutbildning i Emotion Focused Therapy vid Antioch University. Jag var medlem i AMHCA (American Mental Health Counselors Association) och är aktiv medlem i EMDRIA (EMDR International Association), Föreningen EMDR Sverige och ISSTD (International Society for Study of Trauma and Dissociation).

Min man och jag flyttade tillbaka till Sverige under våren 2013 och jag har använt den tid som passerat till att "återanpassa" mig till mitt fosterland. I maj 2014 öppnade jag min privata praktik i Borlänge, "Samtalsterapi - Idag".

Utbildning och Erfarenhet Sverige 1972 - 1999

Jag öppnade en privat praktik i Stockholm 1989, femton år efter att ha förtjänat min Socionomexamen vid Socialhögskolan i Örebro. Efter första terminen på högskolan arbetade jag några månader som mottagningsassistent på Socialförvaltningen i Örebro, och efter andra terminen fick jag anställning som kurator vid Social-Medicinska kliniken på Regionsjukhuset i Örebro, vilket gav mig en unik erfarenhet av att hjälpa klienter med multidimensionella sociala-medicinska-psykologiska och känslomässiga problem.

Som socialsekreterare på social-medicinska kliniken, Södertälje kommun var jag ansvarig för programuppbyggnad, stödsamtal och gruppterapi för klienter med missbruksproblem, och som personalkonsulent vid Lantbruksstyrelsen och Länsstyrelsen i Jönköping arbetade jag i första hand med rehabiliteringsfrågor, före-byggande arbete, utredningar, konfliktlösning, och stödsamtal. Genom min tjänstgöring som kurator vid Huddinge sjukhus alkoholavdelning och familjeterapeut vid Ersta Diakonisällskap-Vändpunkten i Stockholm fördjupades mina kunskaper, inte bara om beroendetillstånd och dess djupgående inverkan på fysisk, psykisk, social och mental hälsa, utan också om den omfattande påverkan beroendetillstånd utövar på anhöriga och närståendes liv och hälsa.

Jag reste otaliga gånger under 1980-talet till USA för vidareutbildning, främst till Hazelden Foundation i Minnesota, The Meadows Arizona, Onsite i Colorado och Rutgers University New Jersey vilket gav mig ovärderliga kunskaper om beroendesjukdomarnas komplicerade dynamik och den höga frekvensen av dubbla diagnoser. För att bredda mitt terapeutiska register, och lära mig mer mera om mig själv, gick jag också en två-årig Gestalt terapi utbildning och en ett-årig Psykodrama utbildning.  Senare deltog jag också i en två veckors utbildning i Sverige och i Spanien som fokuserade på att arbeta med Sexuella övergrepp, och gick även i handledning hos en Leg. Psykoterapeut.

I min privata praktik/öppenvårdsklinik ledde jag öppenvårdsbehandling i grupp för alkohol och drogberoende, stödsamtal, familjebehandling och en unik gruppterapi för vuxna som växt upp med missbrukande föräldrar. Jag genomförde även individualterapi med klienter med barndomstrauma under handledning av en Leg. psykoterapeut.