google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

Privatpersoner

Mitt ordinarie pris för privatpersoner är 1000 kronor/50 minuters samtal.  
Under EMDR-terapi arbetar vi, efter överenskommelse, under några sessioner i 80 minuters pass. Kostnaden för dessa pass är 1500 kronor. 


Återbud

Återbud som lämnas senare än tre arbetsdagar före den avtalade tiden debiteras med halva avgiften. Om du inte lämnat återbud och ändå inte kommer debiteras du full avgift.
 


Sekretess & Yrkesetik

All klientverksamhet är konfidentiell och lyder under sekretesslagen.
I min verksamhet följer jag de Etiska Riktlinjer som gäller för Akademikerförbundet/SSR. Jag har därutöver valt att arbeta efter de Etiska Riktlinjer som beslutats av medlemmarna i Riksföreningen Psykoterapicentrum.
 

Övrigt

Välkommen att kontakta mig på telefon 072 - 317 00 16 om du har några frågor om min praktik eller om kostnader.