google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

Hemligheter gör backarna branta

"LÄTTA HJÄRTAT Ibland kan det vara bra att hålla tyst om saker. Men att bära på hemligheter har samtidigt ett pris, fysiskt och psykiskt. Vi upplever backar som brantare, blir mindre nöjda i parrelationer och svarar ohövligare på mejl när vi släpar runt på tunga hemligheter.

Den bulimiska toppchefen som låser in sig på toaletten och kräks efter konferensmiddagen. Den engagerade småbarnspappan som lever ett hemligt homosexuellt liv vid sidan av familjen. Den 10-åriga flickan som säger till föräldrarna att hon har massor med kompisar i skolan, men som i själva verket står ensam i ett hörn på skolgården varje rast.

De allra flesta av oss bär på hemligheter av olika slag. Några större, andra mindre. För att undvika omgivningens kritiska blickar eller kommentarer bygger vi upp murar kring de tankar, känslor och beteenden som vi tror kan fläcka ner bilden av oss själva om de avslöjas.

– Även om öppenheten kring exempelvis mental hälsa och sexualitet har blivit större under senare år finns det fortfarande starka normer för hur vi ska vara och leva våra liv. Och vi vill så väldigt gärna framstå som bra inför andra, konstaterar Jan Trost, professor emeritus vid Uppsala universitet och en av författarna till boken ”Skeletons in the closet”.

Hemligheter är dock inte per definition dåliga. Snarare kan det ses som ett tecken på psykisk mognad att kunna dölja vissa saker för omgivningen. Till skillnad från det lilla barnet som berättar om allt för alla, kan vi som vuxna förutspå andras reaktioner och anpassa vår öppenhet utifrån det. Att inte informera chefen om att man kollar Facebook fem gånger i timme på arbetstid kan till exempel vara ganska smart. Likaså att leverera en vit lögn när svärmor frågar om hon inte ser väldigt tjock ut i nya klänningen.

– Ibland kan det även vara bra att hålla tyst om saker för att skydda andra. Jag har en hemlighet som jag inte tänker avslöja i första taget. Den handlar inte om mig utan om en annan person. Själv tycker jag inte att han gör något fel och hans beteende är inte kriminellt. Men jag vet att han skulle dömas hårt av omgivningen om hemligheten kom ut, säger Jan Trost.

Att medvetet dölja vissa saker kan alltså vara ett rationellt beslut. Samtidigt bör man ta med i kalkylen att hemlighållandet ofta har ett pris.

– När människor döljer sidor av sig själva så gör det ju det för de tror att andra kommer att tycker sämre om dem. Att tvingas undanhålla sanningen om sig själv tär på självkänslan – samtidigt som hemligheten finns där för att upprätthålla självkänslan, säger Jan Trost.

Även språkligt beskrivs hemligheter ofta som något tyngande. Vi ”bär” på ”tunga” hemligheter. Studier som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Experimental Psychology” har även visat att hemligheter faktiskt kan få oss att uppleva våra kroppar som tyngre och rörelser som mer tröttande. Försökspersoner som aktivt försökte hemlighålla betydelsefulla saker, exempelvis en otrohet, uppfattade backar som brantare och sträckor som längre, jämfört med personer som dolde mer triviala hemligheter.

De som tyngdes av stora hemligheter upplevde även fysiska uppgifter som mer krävande och var exempelvis mindre benägna att hjälpa andra med att bära upp matvaror för en trappa eller att gå ut med deras hund. Liknande resultat har framkommit i tidigare studier då försökspersonerna verkligen burit på tunga föremål.

Så vad är det då med hemligheter som är så betungande? Delvis handlar det om att relationerna till dem som vi undanhåller information ifrån försämras. I välfungerande romantiska förhållanden är exempelvis tillit den viktigaste faktorn, visar flera studier. Ju mer man litar på sin partner och känner att han eller hon är öppen och uppriktig, desto mer självutlämnande vågar man själv vara. Öppenhet föder alltså mer öppenhet, vilket har visat sig gynna kärleksrelationer på lång sikt.

Men på samma sätt kan hemligheter föda fler hemligheter. Misstänker man att ens partner medvetet undanhåller viktiga saker för en, så reagerar många med att själva börja dölja saker för sin livskamrat. På sikt gör detta att paret distanserar sig från varandra och upplever allt mindre tillfredställelse i relationen, visar forskning som publicerats i ”European Journal of Social Psychology”.

– Otrohet är en typ av hemlighet som ofta berör de iblandade djupt. Både själva otrohetshandlingen och hemlighetsmakeriet kring den ned riskerar att bryta ner relationen. Den som varit otrogen har dåligt samvete och den som misstänker att den andre är otrogen blir förtvivlad och tappar tilliten till sin partner, säger Jan Trost.

Att hela tiden försöka undvika vissa ämnen och vakta sin tunga tär också på krafterna. Att denna psykiska ansträngning kan ta sig rent kroppsliga uttryck insåg redan psykoanalysens fader Sigmund Freud. ”Den som har ögon att se och öron att höra med kommer att bli övertygad om att de dödliga inte kan dölja en hemlighet. Den som tiger med läpparna den skvallrar med fingertopparna; hemligheten tränger ut ur alla porer och förråder honom.” skrev han i början av 1900-talet.

Och modern forskning har senare gett honom rätt. När vi tänker på tunga hemligheter så ökar stresshormonerna i kroppen, vilket i sin tur påverkar bland annat blodtrycket och ämnesomsättningen. Människor som undanhåller information om sig själva har dessutom oftare fysiska besvär som huvudvärk, illamående och ryggont.

Studier vid Cornell University i USA har även visat att försökspersoner som ansträngde sig för att inte avslöja en hemlighet (sin sexuella läggning) presterade sämre än kontrollgruppen på ett spatialt intelligenstest, svarade mer ohövligt på besvärande mejl och var mindre uthålliga när deras muskelstyrka prövades.

– När jag gick i skolan berättade min lärare om en man i Sparta som stulit en räv och som för att dölja sitt brott stoppade in djuret under sin toga när en man stannade för att prata. Efter en stund avled mannen eftersom räven hade ätit sig in i magen. Hellre än att avslöja sin stöld dog han alltså. Och så kan det ju vara även för oss ibland. Priset vi betalar för att bära hemligheter är ibland högt, säger Jan Trost.

Samtidigt som hemligheter alltså kan bryta ner oss, finns det betydande hälsovinster att göra om vi istället öppnar våra hjärtan. Forskare vid University of Texas har analyserat blodprover och EEG för se vad som händer rent fysiskt när vi avslöjar en hemlighet. De upptäckte då att genom att berätta om sina djupaste känslor kring omvälvande händelser för en person som man litar på – eller bara skriva ner dem på ett papper – gjorde att såväl sömnen som immunförsvaret förbättrades hos försökspersonerna.

– Jag tror att katolska kyrkan gör en väldig nytta för sina medlemmar. Jag är själv född katolik och biktade mig regelbundet som barn. Även om jag själv lämnade kyrkan i tonåren, tror jag att det kan vara väldigt positivt att få prata om sina hemligheter med någon som inte för dem vidare, säger Jan Trost.

– Som familjeforskare har jag intervjuat väldigt många människor och de allra flesta är mycket tacksamma över att få berätta om saker som tryckt dem, men som de inte tidigare pratat om. Att få ventilera även sådant som normerna i samhället säger är fult och fel, är ett djupt mänskligt behov."

Källa: Svenska Dagbladet 5 maj 2014

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln