google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

Under april sätter vi strålkastaren på Sexuella Övergrepp

I USA är April månad "Sexual Assault Awareness Month"

Jag kommer att fokusera alla inlägg under den här månaden på Sexuella övergrepp därför att jag anser att en av våra allra viktigaste uppgifter som enskilda individer och samhälle är att förhindra sexualbrott.  Engagemang och att sprida mera kunskap om de förödande konsekvenser som sexualbrott för med sig är viktigt. Jag tror på att om vi engagerar oss mera på många olika plan så kan vi bidra till att förebygga sexuella övergrepp. Framförallt kan vi bidra till att de som blivit utsatta får både stöd och förståelse från enskilda människor och från samhället.

I dagens avsnitt återger jag en artikel från webtidningen Think Progress, och i ytterligare inlägg återger jag kvinnans öppna brev. Kanske någon av er läsare riktar uppmärksamheten på min översättning och tycker att den kunde gjorts bättre. Ja, det är säkert sant! Ändock ber jag er att se till innehållet i artikeln i första hand. Se, hör och försök känna in vad historiens överlevare var med om! Till dem av er som överlevt övergrepp av olika slag, om ni vill dela med er av hur ni tillfrisknat från era upplevelser så är jag övertygad om att det skulle hjälpa andra. Din email adress är dold för andra och du kan skriva under pseudonym!

"I måndagens upplaga publicerade universitetets tidning ett öppet brev från en anonym överlevare av sexuella övergrepp. “Kära Harvard: Jag skriver för att informera er om att jag ger upp,” skriver studenten. “Min förövare kommer att förbli ostraffad och livet på campus kommer att fortsätta som om ingenting har hänt. Jag skriver till er idag för att låta er veta att ni har vunnit.”

Studenten hävdar att Harvard’s tjänstemän avrått henne från att väcka åtal mot förövaren eftersom det sexuella övergrepp hon blivit utsatt för inte passade in i skolans snäva definition av “våldtäktsförsök och misshandel,” vilken måste involvera “ oönskad beröring eller smekningar av sexuell natur som åtföljs av fysiskt vård eller hot om kroppsskada.” Hon säger att hennes samtycke kränktes när hon var berusad, men Harvards föråldrade policy innehåller ingen detaljerad definition av samtycke för att låta hennes fall gå vidare.

Eftersom Harvardstudenten inte kunde få till stånd en formell utredning av hennes förövare kunde hon inte heller få skolans administratörer att flytta hennes förövare till ett annat studentboende - han bodde i samma korridor som hon - och hon var därför tvungen att fortsätta att leva nära honom. Hon oroade sig över att stöta ihop med honom i tvättstugan eller i postrummet, men enligt studenten ska den säkerhetsansvarige ha sagt till henne att förlåta förövaren och sedan gå vidare med sitt liv. Hon fick intrycket att ingen tog henne på allvar. Under tiden efter övergreppet fick hon officiellt diagnosen depression och upplevde att hon befann sig i en continuerligt nedåtgående spiral.  

Idag känner hon sig alltför utmattad för att fortsätta slåss mot administrationen.
“Jag har kanske förlorat min kamp, men jag hoppas att den här historien kan initiera en seriös diskussion om hur vi inom universitetsgemenskapen vill hantera ärenden som mitt,” säger den anonyma eleven. “Vill vi verkligen att människor som rapporterar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp systematiskt ska tystas ned för att det övergrepp de fått utstå inte möter de kriterier för sexuella övergrepp som formulerades 1993. Vill vi verkligen att överlevare av sexuella övergrepp ska behöva driva sin sak helt på egen hand, ända tills de är så mentalt utmattade att de kollapsar i en djup depression?”

Precis som hon hoppats har hennes historia börjat ge upphov till en förändringsvillighet  på universitetet. Grundutbildningsrådet har bildat en arbetsgrupp för att ge förslag till ändringar i skolans policy för sexuella övergrepp. En av de kvinnliga eleverna som arbetar med att förebygga övergrepp berättade för tidskriften TIME att Harvards stränga akademiska miljö och den mansdominerade kulturen på universitetet bidrar till uppkomsten av övergrepp. “Det finns definitivt en kultur av att sätta sig över misstankar, klara sig igenom krisen och allt löser sig,” förklarade hon. “Sexuella övergrepp kommer till väsentlig del från den kulturen.”

Officiella förespråkare från Harvard svarade inte på Think Progress begäran om kommentarer, men dessa frågor är inte specifika för Harvard. Över hela landet leder skolornas lindriga policies i frågor som rör sexuella övergrepp, som att t ex dela ut menlösa påföljder som “social övervakning” och akademiska straff -  till att seriella våldtäktsmän går ostraffade.

... “Jag vet innerst inne att dessa administratörer inte är dåliga människor. De vill vara stödjande och de försöker verkligen att stötta,” medger den utsatta Harvard studenten.  Men de har ingen aning om hur man ska handskas med sexuellt våld eftersom de inte har en professionell utbildning för det. De använder ett okänsligt språkbruk, gör olyckliga jämförelser och använder tomma fraser för att undvika ansvarsfrågor som kan komma upp. De vet helt enkelt inte, och resultatet blir att de gör mer skada än nytta när de försöker handskas med fall som rör sexuella övergrepp... Men det betyder inte att vi inte kan göra någonting för att förändra vårt sätt att hantera sexuella övergepp på Harvard.”

Källa: ThinkProgress

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln