google-site-verification=Me7em-kJIz4okhdHllopXTTMjn3A0sl2G2yfGnUCCM4

 
Photo on 8-19-14 at 8.42 AM #2

Välkommen till första kontakten med mig!

Kanske du just nu letar efter en terapeut som kan hjälpa dig med problem, känslor eller tankar som kastar en ovälkommen skugga över din tillvaro. Vare sig ditt mål är att: läka sår efter ett trauma; bli av med ångest, oro eller panikattacker; få hjälp med relationsproblem eller arbetsplatsproblem; bearbeta en förlust; anpassa dig till nya livsövergångar;  hantera smärtsamma känslor som rädsla, skam, skuld; få hjälp i en akut kris; få en bättre självkänsla och självförtroende  eller göra positiva förändringar i livet, så kan samtalsterapi hjälpa dig att återfå balansen i tillvaron och känna en inre harmoni!

Att gå i terapi innebär att du har tillgång till en fridfull plats där du kan visa och tala om känslor och tankar med en professionell terapeut som har tystnadsplikt. Våra möten sker på en tid som är särskilt avsatt och avskild från ditt övriga liv för att utforska vad det är som ger dig svårigheter, vilka förändringar du skulle vilja uppnå, och vad som behöver hända för att du ska kunna nå ditt mål. Jag ser mig som en lyssnare, guide och en följeslagare på din inre och yttre resa mot harmoni. God terapi hjälper dig att hantera de oundvikliga stormarna i livet utan att tappa fotfästet i tillvaron.

Min egen resa genom livet som dotter, mamma, hustru, och farmor har givit mig en djup förståelse för de utmaningar, förluster och  smärtsamma eller traumatiska upplevelser som livet ibland ställer oss inför, och att det finns tillfällen när man behöver professionell hjälp och vägledning.  Jag har också upplevt vad det innebär att flytta ifrån sitt fosterland för att skapa en ny tillvaro i ett annat land och kultur, vilket har berikat mitt liv och givit mig en bred multikulturell erfarenhet.

SAMTALSTERAPI - IDAG:
"Min strävan är att erbjuda dig som är en ny klient en tid för ett första samtal inom fem arbetsdagar så att du får terapi när du  behöver det som mest.
Om du är en tidigare klient som behöver en ny tid så kommer jag att skapa en tid för dig, oavsett hur fullt mitt schema är."                                              

 Marie-Louise Dodson
Samtalsterapeut/Socionom